Om

Arnold Bunges utställning maj 2021

Åre konstförening grundades 1977. Föreningen vill verka för att konsten ska nå ut till så många som möjligt i Åre kommun. Detta sker genom t. ex. utställningar, föreläsningar och konstcaféer. Verksamheten är till största delen förlagd till Kulturhuset i Järpen. Denna lokal nyttjas för utställningar, konstcaféer och kursverksamhet.

Genom att stödja Åre Konstförening hjälper du oss att kunna; – arrangera utställningar och bjuda in spännande konstnärer – stödja konstnärer genom konstinköp – ge kommunens elever möjlighet att se intressanta utställningar – bidra till Åre kommuns konstinnehav – ge invånare i kommunen ett rikare kulturliv

Medlemsavgiften är endast 100:- per år och den används till konstinköp, främst från utställningar som vi själva arrangerar. Den inköpta konsten lottas sedan ut bland medlemmarna vid höstmötet. Vi anordnar även konstbildande verksamhet.

FRI ARENA – Åre Konstförening
Fri arena innebär att vem som helst som är intresserad av ha en utställning på Kulturhuset i Järpen, med egen konst, design, hantverk, installationer, foton m.m., har möjlighet att ställa sig i kö för det. Man kan också ha t.ex. ett musikevenemang eller en workshop. Under sin vecka / period sköter man det mesta själv. Dvs. hängning av utställning, vaktning, affischering osv. Man kan vara fler som samarbetar.

Fri arena hålls ca. 2-3 gånger per termin, beroende på övrigt program.

För Fri arena gäller:
Medlemskap i Åre Konstförening. Ett kontrakt upprättas för perioden. Avgift 1000 kronor för 10 dagar (inkl. en dag för förberedelser). Man får alltid minst en dag på sig för förberedelser, hängning etc. Utställningsperioden är vanligtvis 9 dagar, lördag t.om söndag. Vernissage på en lördag. Vanliga öppettider: Ti – Sön 12-15 , Tor 12-18, Må stängt. Åre Konstförening gör en annons i det lokala Årebladet. Den är 90mm x 100mm och den ingår i de 1000 kronor man betalar för sin utställningsperiod. Vill man ha en större annons så får man själv lägga till mellanskillnaden. Åre Konstförening hjälper till med pressmeddelanden till länets tidningar. Åre Konstförening tar 20% i provision vid ev. försäljning. Efter utställningen ska lokalen återställas och städas.

Bankgiro Åre konstförening 5580-7994
Swish 123 148 44 50
Glöm inte att uppge ditt namn och adress och vad det gäller, i samband med inbetalningen!
Adress: Kulturhuset, Notvallsvägen 2, 837 31 Järpen.
Kontakt/info:
Ingrid Marie Thorslund, tfn:070-464 12 97, e-post:ingridmarie@thorslund.se.
Erika Enequist, tfn: 070 529 63 65, e-post: erikawillners@gmail.com

Hyra enstaka timmar för ÅKF-medlemmar och ideella föreningar: 100kr/tim upp till 3 tim därefter 400kr/dag